PRZECZYTAJ O...

TRANSFORMACJA OCHRONY
ZDROWIA W XXI WIEKU

ROZDZIAŁ

3

MAPA PROCESU
LECZENIA PACJETA

ROZDZIAŁ

8

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
W SZPITALU

ROZDZIAŁ

18

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE
W MEDYCYNIE 4.0

ROZDZIAŁ

34

Dowiedz się więcej o książce. Przewodnik składa się z 40 tematycznych rozdziałów, które przedstawiają rozmaite narzędzia lean healthcare. Wiedza zebrana w tej publikacji opiera się na doświadczeniu zaczerpniętym z prowadzonych projektów lean management, w szczególności projektów prowadzonych w szpitalach i innych placówkach medycznych. Każdy temat jest zaprezentowany w przystępny i często wizualny - graficzny sposób. Znajdziesz tutaj opisy narzędzi jak i proste instrukcje zastosowania ich w codziennej pracy. Przewodnik jest wydrukowany w małej formie, tak aby był poręczny i zawsze dostępny podczas wykonywania codziennej pracy. W książce znajdziesz również informacje, które mogą Tobie pomóc w rozwiązywaniu problemów, analizie ryzyka czy zarządzaniu zapasami w magazynie szpitalnym. Zastosowanie danego narzędzia będzie dopiero skuteczne gdy zostanie ono wdrożone systemowo, przy udziale właścicieli procesów klinicznych czyli przy udziale personelu medycznego, pracowników administracji oraz pracowników procesów wspierających, którzy są specjalistami w swoim obszarze. Pamiętaj, że każda organizacja jest inna i zarówno procesy w niej występujące jak i problemy mogą dotyczyć różnych zakresów i obszarów, dlatego też ważne jest by do każdego analizowanego aspektu podejść indywidualnie. Najlepiej zacząć od zebrania danych i obserwacji procesu: AS-IS jak jest obecnie i dopiero później dokonać analizy co powinno być zmienione, poprawione, usprawnione.

Rozumiem, że analizowane obszary często są rozległe i skomplikowane, dlatego możesz skorzystać z usług wsparcia i prowadzenia projektów optymalizacyjnych. Proponowana przeze mnie oferta składa się ze wsparcia biznesowego oraz warsztatów, na których w sposób praktyczny rozwiązuję problemy. Proponuję prowadzenie projektów bezpośrednio w miejscu realizacji procesów czyli w placówce medycznej. Dowiedz się więcej na stronie http://www.leanhospitals.pl/